Gelişmiş LOG Sistemi

LOG, köken olarak İngilizce olan bir kelime olup tam anlamı, kayıt-kütük şeklinde geçer. Dijital dünyaya orijinal haliye geçen LOG sözcüğü, siber güvenlikte teknik anlamda kullanılmaktadır. Elektronik cihazlarda güvenlik sistemleri çerçevesinde kullanılır. Genel itibariyle, bir donanım tarafında çalışan yazılımların içerisinde çalışan ve yapılan tüm işlemlerin kayıt altında tutulduğu sistemdir. Örnek verilecek olursa, bilgisayarlarımızda yapılan tüm işlemler işlem sistemleri tarafından loglanmaktadır yani kayıt altına alınmaktadır. Bu durumun en büyük gerekliliği siber güvenlik olmakla beraber olası bir tehdit sırasında atak yapılan IP ya da cihazın loglanmasıdır. Teknolojinin her gün ve hızlı bir şekilde seviye atladığı günümüzde gerek firmalar, gerekse kişiler tüm faaliyetlerini dijital platformlarda gerçekleştirmekte. Dijital  dünyanın hayata getirdiği kolaylıklarla birlikte doğru orantılı olarak zorluklar da getirmiş. Fakat bu zorluklar karşısında yine dijital dünya ekstra koruma ve güvenlik sistemleri ortaya çıkararak refah seviyesine maksimum seviyede arttırmakta. Firmaların, özel bilgilerini, açacak olursak finansal hareketlerini, faaliyetler ışığında projelendirme çalışmalarını, geleceğe dönük yatırım planlarını ve mevcut kaynaklarını vb.  korunmaya ve güvenliğini sağlamaya ihtiyaç duydukları konuların başında gelmekte. Bununla alakalı yollar aranmakta. 

Loglar kayıt altına alınırken yaşanılan en büyük zorluk gereksiz, fazla log alınmasıdır. Önemli olan fazla log toplamaktansa ihtiyaçlara, olaylara göre belirlenerek çözüm için fayda verecek logların toplanması gerekir. İşte burada log yönetimi bu işleri yapmamıza yardım edecek ve olaylar arasında log bağlantısı kurarak log analizini rahat yapma imkânı sunacak. Toplanan logların düzenlenmesi ve raporlanması oldukça zor bir iştir. Bunun için log yönetimi yazılımlarında bazı özellikler bulunmakta.

Opak ERP, LOG sistemini programa olduğu gibi işleyerek kullanıcı kayıtlarının tutulmasını, cihaz, kullanıcı, tarih, saat bazlı net şekilde işleyerek hem güvenlik anlamında net bir çözüm sağlıyor, hem de işlem bazlı kontrolün takibini kolaylaştırıyor. Örneklendirilecek olursa, temel olarak veritabanındaki değişikliklerin kaydı tutulur. Bir kullanıcı herhangi bir silme işlemi yaparsa, veritabanında kayıtlı olarak kalır. Eğer veri tabanında bir arıza olursa veritabanının geri yüklemesini ve verilerin kaybolmasını önler. 

Konu İle İlgili Bilgi Almak İstiyorum