RaporZEN

Geleceğe bir adım daha..

Raporzen ile geleceğe bir adım daha atın. Raporzen, firmaların ihtiyaç duyduğu tüm raporları sadece tek tık ile hizmetlerine sunuyor. Günümüzün sürekli kendini yenileyen ve gelişen teknoloji dünyasında firmalar, tüm faaliyetlerini başından sonuna kadar takip edebildiği ERP programları tercih ederler. Buna ek olarak, yine başından sonuna dek hakim oldukları bu süreci, diledikleri gibi değerlendirebilmek adına çeşitli raporlara ve incelemelere gereksinim duyarlar. İhtiyaç duyulan raporların, kolaylıkla
elde edilebilmesi, herhangi bir karışıklık bulunmadan ulaşılabilirliği önemli bir yer tutmaktadır. Tüm geniş raporlama sisteminin ötesinde, kullanışı yapısı, basit ve estetik ara yüzü ile bekleneni kolaylıkla karşılayarak üst düzey verimlilik sağlıyor. 

Raporzen, içerisinde barındırdığı geniş raporlama sistemi ve basit ara yüzüne ek olarak, günümüzün sık kullanılan ERP programlarına tam entegre çalışıyor. Program içerisinde yapılan kayıtlar, güncellemeler, eklemeler veya değişiklikler anlık olarak Raporzen'e aktarılıyor ve bu sayede, internete bağlı olunan her yerde kontrol edilebilecek bir imkan tanıyor. Yüzeysel olarak bahsedilecek olursa;

-Anlık kasa, banka hareketleri,

-Çek/senetlerin anlık durumları

-Cari bazlı borç-alacak durumu

-Stok bazlı geniş raporlama sistemi

-Maliyet ve karlılık raporları

-Alış-Satış raporları

-Çeşitli kısıtlar vererek elde edilen tarih bazlı raporlar

-Plasiyer bazlı karlılık, alış-satış raporları

gibi pek çok raporu rahatlıkla alabilir, anlık kontrolü sağlayabilirsiniz.  Bu geniş raporlama sistemiyle, geçmişinizi, mevcut durumunuzu ve geleceğe yönelik planlarınızı 
sağlam bir temele oturtarak 
inceleyip düzenlemenizi sağlıyor.

Konu İle İlgili Bilgi Almak İstiyorum