Proje Takibi

Herhangi bir alanda çözüm ortaya koymak adına ilgili hedefle alakalı oluşturulan tüm planların, zaman, kar, maliyet gibi detaylar içeren yol haritasına proje denir.  Projenin en temel özelliği; ilk oluşumundan sonuçlanana dek geçen sürenin, yine zaman, kar ve maliyet bağlamında raporlanabilir ve geliştirilebilir olmasıdır.

Firmalar, genel itibariyle faaliyetlerde bulunduğu her nokta ile alakalı bir yönetim sistemi ve kontrol mekanizması oluştururlar. Bunun nedeni alanında uzman kişilerin ilgili konuda geliştirmeye ve detaylandırmaya olan yatkınlıkları söylenebilir. Üretimde olduğu gibi, proje alanında da "Proje Yönetimi" olarak takibe alınır. Proje yönetimi, hayata geçirilecek olan projenin sürecin belirlenmesini ve eldeki kaynakların doğru kullanımını baz alarak planlama yapar. Bu doğrultuda, zamana bağlı kalarak
kısa sürede ortaya kaliteli bir sonuç alma üzerine kurgulanır. Bunun nedeni, ilgili projenin hayata geçirilirken ortaya çıkabilecek herhangi bir sorunun ya da çözümsüz gibi görünen fakat temelinde kriz yönetimini sağlıklı bir şekilde idare etme olan durumlara hazırlıklı olmak ve sonuca ulaşırken sürecin tam kontrol altında olmasını sağlamaktır.

Birden fazla proje ortaya koyup hayata geçirmek, takibi belli bir oranda zorlaştırsa da, doğru hamleler ve teknolojik gelişmelerin sağladığı kolaylıkların efektif kullanımı firmaların en temel desteğini oluşturur. Her projenin zaman bazlı işlevi, adım adım maliyet detayları, ilgili süreçte elde edilen karlılık gibi projeleri ayrı ayrı kontrol edebilmek adına bir takım sistemler ve yazılımlar tercih edilmektedir. Tercih edilen sistem ve yazılımlardan talep edilen, zaman tasarrufu ve detaylı veri elde
edebilme imkanıdır. Opak ERP, program içerisinde proje aktif edildiği andan itibaren, sınırsız proje tanımlama ve her işlemi proje bazlı olarak kayıt altına alma imkanı veriyor. Proje seçimi
yapıldıktan sonra ilgili işlemler ile alakalı pek çok rapor elde edebilmeye, tarih aralığı verilerek zaman bazlı raporların detaylı incelenebilmesine olanak sağlıyor.
Maliyetin, karlılığın, elde kaynakların detaylı incelenebilirliği sayesinde, projelerin mevcut durumları ve geleceğe dönük planlarda ne kadar etkili olabilecekleri elde ediliyor
ve firmaların yol haritalarını belirlemelerinde kayda değer bir yer tutuyor.

 

 

 

Konu İle İlgili Bilgi Almak İstiyorum